Ebook Lịch sử Việt Nam bằng tranh (Tập 1: Chống quân xâm lược phương Bắc): Phần 1

'Ebook Lịch sử Việt Nam bằng tranh (Tập 1: Chống quân xâm lược phương bắc): Phần 1' được biên soạn giúp các bạn nắm được những sự kiện tiêu biểu của lịch sử Việt Nam thời kỳ chống quân xâm lược bắc cụ thể là Hai Bà Trưng, Bà Triệu.