Ebook Lịch sử phép biện chứng (Tập II: Phép biện chứng thế kỷ XIV-XVIII): Phần 2

Phần 2 của tập II về phép biện chứng thế kỷ XIV-XVIII sẽ trình bày về sự khủng hoảng siêu hình học và sự tăng cường các xu hướng biện chứng trong thế kỷ XVIII. Lịch sử phép biện chứng trong giai đoạn này (XIV-XVIII) sẽ là khởi điểm của một trong các nguồn gốc lý luận cho sự bùng nổ phép biện chứng duy tâm trong triết học cổ điển ở Đức cuối thế kỷ XVII - đầu thế kỷ XIX. Mời các bạn đón đọc.