Ebook Lịch sử Đảng bộ huyện Bến Cát (1945-1975): Phần 2

Nối tiếp phần 1 của ebook "Lịch sử Đảng bộ huyện Bến Cát (1945-1975) phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung về Đảng bộ huyện Bến Cát trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (tháng 7-1954 đến 4-1975), lãnh đạo nhân dân đấu tranh chính trị đòi thi hành Hiệp định Giơnevơ, giữ gìn và chuẩn bị lực lượng tiến tới Đồng Khởi (7-1954 đến 4-1960), xây dựng phát triển lực lượng cách mạng, kết hợp ba mũi giáp công phá chương trình bình định gom dân lập ấp chiến lược mở rộng vùng giải phóng, góp phần đánh bại chiến lược chiến tranh đặc biệt của Mỹ (1961 đến giữa 1965),... Mời các bạn cùng tham khảo.