Ebook Lịch sử Đảng bộ huyện Bến Cát (1945-1975): Phần 1

Ebook Lịch sử Đảng bộ huyện Bến Cát (1945-1975): Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Xây dựng chính quyền cách mạng, tích cực chuẩn bị kháng chiến (9-1945 đến 12-1946), không ngừng xây dựng, phát triển thực lực cách mạng đẩy mạnh kháng chiến toàn dân, toàn diện (đầu năm 1947 đến 5-1951), anh dũng vượt qua gian khổ, đẩy mạnh tấn công địch góp phần giành thắng lợi chung trên chiến trường (5-1951 đến 7-1954). Mời các bạn cùng tham khảo.