Ebook Khoa học thường thức - Hãy trả lời em tại sao? (Tập 2): Phần 2

Thế giới vũ trụ quanh ta chứa bao điều bí ẩn mà con người đang muốn khám phá. Biết bao nhiêu câu hỏi thắc mắc về thế giới vũ trụ mà ta muốn giải đáp. Tất cả những thắc mắc đó sẽ được giải đáp trong tài liệu này. Được phân bổ một cách khoa học, Khoa học thường thức - Hãy trả lời em tại sao? sẽ là cỗ máy google giúp giải đáp hàng trăm các câu hỏi xoay quanh mọi chủ đề của thế giới quanh ta. Mời các em cùng tìm hiểu.