Ebook Khoa học thường thức - Hãy trả lời em tại sao? (Tập 2): Phần 1

Có bao giờ bạn đang đọc một cuốn phim kinh dị và băn khoăn tại sao ngày 13 - thứ sáu lại bị coi là ngày xui, hay bạn đang coi Star War và thắc mắc làm thế nào để đo năm ánh sáng? Tài liệu Khoa học thường thức - Hãy trả lời em tại sao? (Tập 2) sẽ giúp bạn có ngay được đáp án chính xác nhất, khoa học nhất không chỉ cho những câu hỏi trên, mà còn hàng trăm hàng ngàn các câu hỏi thú vị khác về lịch sử, địa lý, hóa học, vật lý, thế giới động vật và cả về cơ thể chúng ta nữa đấy. Mời các bạn cùng đón đọc.