Ebook Hướng dẫn giải nhanh bài tập trắc nghiệm Hóa học 11: Phần 1

Phần 1 cuốn sách "Hướng dẫn giải nhanh bài tập trắc nghiệm Hóa học 11" do TS. Cao Cự Giác biên soạn giới thiệu phương pháp giải các bài tập trắc nghiệm Hóa học về sự điện ly, nhóm Nitơ, nhóm Cabon, đại cương hóa học hữu cơ. Mời các bạn cùng tham khảo.