Ebook Hồ Chí Minh - Tiểu sử: Phần 2 - NXB Chính trị Quốc Gia

Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Hồ Chí Minh - Tiểu sử", phần 2 giới thiệu tới người đọc tiểu sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua các thời kỳ: Lãnh đạo cuộc kháng chiến kiến quốc; lãnh đạo sự nghiệp xây dựng miền Bắc, đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất tổ quốc; Chủ tịch Hồ Chí Minh sống mãi. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.