Ebook Đố tục giàn thanh và giai thoại chữ nghĩa

Ebook "Đố tục giàn thanh và giai thoại chữ nghĩa" trình bày văn học dân gian bởi các câu đối đáp, các câu đối, câu đố, lối chơi chữ, giai thoại về chữ nghĩa dân dã. Mời các bạn cùng tham khảo ebook để nắm chi tiết hơn nội dung.