Ebook Dinh dưỡng thực hành: Dự phòng một số bệnh không lây nhiễm - Phần 1

Ebook "Dinh dưỡng thực hành: Dự phòng một số bệnh không lây nhiễm" phần 1 gồm hai nội dung chính: giới thiệu về bệnh, nguyên nhân và nguy cơ của bệnh không lây nhiễm, vai trò dinh dưỡng, cơ chế dinh dưỡng với bệnh không lây nhiễm,... Mời các bạn cùng tham khảo!