Ebook Điện Biên Phủ Điểm hẹn lịch sử: Phần 1 - NXB Quân đội nhân dân

Phần 1 ebook gồm các nội dung: Cuộc họp ở Tỉn Keo, chỉ được thắng, đường ra mặt trận, quyết định khó khăn nhất, mường Phăng,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.