Ebook Chú giải Di truyền học: Phần 2 - Đỗ Lê Thăng, Đinh Đoàn Long

Mời các bạn nắm bắt những kiến thức về di truyền học quần thể và tiến hóa; công nghệ ADN tái tổ hợp; các ứng dụng của di truyền học thông qua cuốn ebook Chú giải Di truyền học: Phần 2 sau đây. Sách hữu ích với những bạn chuyên ngành Sinh học và những bạn quan tâm tới di truyền học, mời các bạn tham khảo.