Ebook Các vị vua và hoàng tộc triều Lý: Phần 1 - NXB Hồng Đức

Ebook Các vị vua và hoàng tộc triều Lý thuộc bộ sách "Kể chuyện lịch sử Việt Nam được NXB Hồng Đức ấn hành năm 2012 sẽ miêu tả chân dung các nhân vật dựa qua các sự kiện, truyền thuyết, dã sử, giúp người đọc hiểu thêm về dân tộc Việt Nam và nhận thức được số phận con người giữa những chao đảo của thời cuộc. Phần 1 ebook giới thiệu tới bạn đọc các vị vua thời Lý: Lý Thái Tổ, Lý Thái Tông, Lý Thánh Tông, Lý Nhân Tông... Mời các bạn cùng tìm hiểu về các vị vùa triều đại thời Lý bấy giờ.