Ebook 79 mùa xuân Hồ Chí Minh: Phần 2 - Bá Ngọc

79 mùa xuân Hồ Chí Minh, một cuốn sách viết về thân thế và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cuốn sách đã tập hợp lại một cách có hệ thống theo thời gian, các sự kiện trong cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhằm đáp ứng nhu cầu của bạn đọc, nhất là các bạn đọc trẻ tuổi. Cuốn sách là chứng nhân lịch sử tái hiện toàn bộ những bước đường hoạt động trong sự nghiệp cách mạng mà Người theo đuổi. Cuốn sách được trình bày cô đọng, ngắn gọn, dễ hiểu giúp các bạn trẻ có được hiểu biết sâu sắc và nhanh nhất trong việc tìm hiểu cuộc đời, thân thế và sự nghiệp của Người. Phần 2 cuốn sách là nội dung kể về lúc Người trở về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam cho đến khi Người từ giã cõi đời này.