Đánh giá ảnh hưởng của phụ gia nylon phế thải đến mô đun đàn hồi của bê tông nhựa

Với mục tiêu nghiên cứu sử dụng nylon phế thải trong BTN, bài viết này đánh giá ảnh hưởng của phụ gia nylon đến mô đun đàn hồi (MĐĐH) của BTN bao gồm MĐĐH tĩnh (Eđh), MĐH động (Mr) và MĐĐH phức. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu.