Bài giảng Tin 1: Chương 4 - ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Chương 4 Hệ soạn thảo văn bản Word thuộc bài giảng Tin 1. Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: làm quen Word, nhập văn bản, chỉnh sửa văn bản, quản lý các dữ liệu Word, xem và in tư liệu.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)