Bài giảng Nhập môn báo trực tuyến - TS Phan Văn Tú

Bài giảng Nhập môn báo trực tuyến trình bày các nội dung cơ bản về tổng quan báo trực tuyến, tổ chức toàn soạn và quy trình sản xuất, viết và biên tập báo trực tuyến, tỏ chức thực hiện giao lưu trực tuyến. Trong bài giảng còn có nhiều ví dụ, bài tập minh họa và câu hỏi ôn tập ở cuối bài.