• Bài giảng Bồi dưỡng nhận thức về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Bài 1: Một số vấn đề cơ bản về Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

  Bài giảng Bồi dưỡng nhận thức về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Bài 1: Một số vấn đề cơ bản về Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

  Bài giảng thông tin đến các bạn một số vấn đề cơ bản về Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng "Bồi dưỡng nhận thức về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Bài 1: Một số vấn đề cơ bản về Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh" để nắm chi tiết nội dung.

   22 p thuvienbinhduong 26/04/2021 119 0

 • Bài giảng Kỹ thuật quay phim

  Bài giảng Kỹ thuật quay phim

  Nội dung bài giảng "Kỹ thuật quay phim" của thạc sĩ Phí Công Huy trình bày tổng quan về quay phim, căn bản về máy quay phim và các trang thiết bị hỗ trợ, nghiệp vụ quay phim căn bản và ánh sáng trong quay phim.

   111 p thuvienbinhduong 27/02/2021 126 0

 • Bài giảng Một số kỹ thuật quay phim cơ bản

  Bài giảng Một số kỹ thuật quay phim cơ bản

  Nội dung bài giảng Một số kỹ thuật quay phim cơ bản trình bày các vấn đề về cỡ cảnh, bố cục, góc quay, động tác máy, ấnh sáng, thẩm mỹ trong khuôn hình và các nội dung cụ thể khác. Mời bạn đọc tham khảo để hiểu rõ thêm về các nội dung trên.

   94 p thuvienbinhduong 27/02/2021 127 0

 • Bài giảng Kỹ năng truyền thông và quan hệ báo chí

  Bài giảng Kỹ năng truyền thông và quan hệ báo chí

  Bài giảng trình bày kiến thức về bối cảnh truyền thông mới cũng như cơ hội và thách thức; truyền thông toàn cầu, truyền thông xã hội; truyền thông của tổ chức...

   50 p thuvienbinhduong 26/12/2020 126 0

 • Bài giảng Tập huấn kỹ thuật viết tin, bài báo chí căn bản

  Bài giảng Tập huấn kỹ thuật viết tin, bài báo chí căn bản

  Bài giảng với mục tiêu hiểu đặc điểm các dạng cấu trúc tin, bài thông dụng, biết phân biệt cấu trúc tin với bài; nắm được kỹ thuật viết tin, bài theo cấu trúc hình tháp ngược, hình đồng hồ cát, cấu trúc tâm điểm; nắm được một số cách dẫn nhập (mở đầu, khởi, lead) và đặt tít (title) căn bản.

   57 p thuvienbinhduong 26/12/2020 118 1

 • Bài giảng Giới thiệu về hoạt động của tổ Công đoàn

  Bài giảng Giới thiệu về hoạt động của tổ Công đoàn

  "Bài giảng Giới thiệu về hoạt động của tổ Công đoàn" trình bày hoạt động của tổ công đoàn, vị trí của tổ công đoàn, hoạt động của tổ trưởng Công đoàn, phương pháp công tác của tổ trưởng Công đoàn.

   11 p thuvienbinhduong 27/10/2020 129 0

 • Bài giảng Những kỹ năng cơ bản của cán bộ Công đoàn

  Bài giảng Những kỹ năng cơ bản của cán bộ Công đoàn

  "Bài giảng Những kỹ năng cơ bản của cán bộ Công đoàn" thông tin đến các bạn với các nội dung kỹ năng cơ bản của cán bộ Công đoàn: kỹ năng nói, kỹ năng nói, kỹ năng viết, kỹ năng điều hành cuộc họp, kỹ năng hòa giải các xung đột và tranh chấp lao động.

   37 p thuvienbinhduong 27/10/2020 135 0

 • Bài giảng Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng và người tham gia tố tụng

  Bài giảng Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng và người tham gia tố tụng

  "Bài giảng Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng và người tham gia tố tụng" thông tin đến các bạn với những kiến thức cơ quan tiến hành tố tụng; cơ cấu tổ chức viện kiểm sát quân sự; cơ cấu tổ chức của toàn án; cơ cấu tổ chức tòa án quân sự; người tiến hành tố tụng và việc thay đổi người tiến hành tố tụng; người...

   32 p thuvienbinhduong 27/10/2020 117 0

 • Bài giảng Đào tạo cán bộ Công đoàn theo phương pháp tích cực

  Bài giảng Đào tạo cán bộ Công đoàn theo phương pháp tích cực

  "Bài giảng Đào tạo cán bộ Công đoàn theo phương pháp tích cực" trình bày đào tạo theo phương pháp tích cực; đặc điểm đối tượng đào tạo; quy trình của đào tạo phương pháp tích cực; phương pháp đặt và giải quyết vấn đề; phương pháp hoạt động nhóm; phương pháp đóng vai.

   16 p thuvienbinhduong 27/10/2020 132 0

 • Bài giảng Tăng cường vai trò Công đoàn nhằm thúc đẩy trách nhiệm xã hội doanh nghiệp

  Bài giảng Tăng cường vai trò Công đoàn nhằm thúc đẩy trách nhiệm xã hội doanh nghiệp

  "Bài giảng Tăng cường vai trò Công đoàn nhằm thúc đẩy trách nhiệm xã hội doanh nghiệp" thông tin đến các bạn với những kiến thức khái niệm, mục tiêu, lợi ích; nội dung của trách nhiệm xã hội doanh nghiệp; thuận lợi/ khó khăn khi thực hiện trách nhiệm xã hội doanh nghiệp; vai trò của Công đoàn.

   11 p thuvienbinhduong 27/10/2020 125 0

 • Bài giảng Giới thiệu về hoạt động của Công đoàn cơ sở

  Bài giảng Giới thiệu về hoạt động của Công đoàn cơ sở

  "Bài giảng Giới thiệu về hoạt động của Công đoàn cơ sở" với các nội dung quyền được quy định trong Hiến pháp luật nghị quyết, nghị định của quốc hội, Nhà nước, Chính phủ; quyền của công đoàn cơ sở; những bảo đảm cho công đoàn hoạt động; vị trí và nhiệm vụ của chủ tịch công đoàn cơ sở; nội dung và phương pháp hoạt động của...

   22 p thuvienbinhduong 27/10/2020 132 0

 • Bài giảng Tập huấn cán bộ Công đoàn

  Bài giảng Tập huấn cán bộ Công đoàn

  Bài giảng "Tập huấn cán bộ Công đoàn" thông tin đến các bạn với những nội dung giới thiệu về Luật Công đoàn; khái niệm về công đoàn; quyền, trách nhiệm của công đoàn; trách nhiệm của nhà nước, cơ quan, doanh nghiệp; những bảo đảm cho Công đoàn hoạt động; giải quyết tranh chấp, xử lý vi phạm.

   14 p thuvienbinhduong 27/10/2020 142 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số