• Từ kích thước cộng đồng đến kích thước cá nhân những vấn đề lý thuyết và phương pháp luận

  Từ kích thước cộng đồng đến kích thước cá nhân những vấn đề lý thuyết và phương pháp luận

  Bài viết tập trung điểm luận tiến trình song đề lý thuyết, giữa quan điểm cộng đồng luận và cá nhân luận. Hai quan điểm này cũng là tiêu điểm của các cuộc tranh luận lý thuyết từng kéo dài nhiều năm trong giới học thuật khoa học xã hội trên thế giới giữa phái cấu trúc luận và phái tác nhân luận (structure/agency).

   15 p thuvienbinhduong 31/07/2020 3 0

 • Tiếp nhận tư tưởng Trần Đình Hượu về nghiên cứu nho giáo

  Tiếp nhận tư tưởng Trần Đình Hượu về nghiên cứu nho giáo

  Giáo sư, Nhà giáo Nhân dân Trần Đình Hượu (1926-1995) là người mở đường nghiên cứu Nho giáo và xác định những ảnh hưởng Nho giáo trong xã hội Việt Nam giai đoạn nửa sau thế kỷ XX. Lấy Nho giáo làm hệ qui chiếu, Trần Đình Hượu đã khảo sát từ các tác gia cụ thể, điển hình, đến các chủ điểm có tính khái quát cao như vấn đề phân kỳ văn...

   10 p thuvienbinhduong 31/07/2020 4 0

 • Một số nội dung cơ bản trong tư tưởng triết học pháp quyền của Samuel von Pufendorf

  Một số nội dung cơ bản trong tư tưởng triết học pháp quyền của Samuel von Pufendorf

  Với việc xuất phát từ bản tính tự nhiên của con người để lập luận cho luật tự nhiên, quyền tự nhiên của con người và vấn đề nhà nước nhằm đảm bảo cho những quyền tự nhiên của con người được thực thi, Pufendorf đã trở thành người đầu tiên đặt nền móng cho tư tưởng triết học pháp quyền Đức, ảnh hưởng trực tiếp đến tư tưởng...

   8 p thuvienbinhduong 31/07/2020 4 0

 • Lý thuyết đạo đức về sự quan tâm - một điển hình của cách tiếp cận nữ quyền trong đạo đức học

  Lý thuyết đạo đức về sự quan tâm - một điển hình của cách tiếp cận nữ quyền trong đạo đức học

  Vào nửa sau thế kỷ XX, ở phương Tây đã hình thành một cách tiếp cận mới trong nghiên cứu đạo đức - cách tiếp cận nữ quyền. Khi nghiên cứu về các vấn đề đạo đức, các nhà tư tưởng nữ quyền đã đề xuất một lý thuyết đạo đức mới dựa trên sự quan tâm với tư cách là loại hình đối chọn với lý thuyết đạo đức về công lý mà theo...

   8 p thuvienbinhduong 31/07/2020 5 0

 • Tiêu chuẩn quốc tế của tạp chí khoa học và việc áp dụng tại Việt Nam

  Tiêu chuẩn quốc tế của tạp chí khoa học và việc áp dụng tại Việt Nam

  Hiện nay, các tạp chí khoa học xã hội ở Việt Nam đang từng bước đổi mới và nâng cấp theo tiêu chuẩn quốc tế, cụ thể là theo tiêu chuẩn các tạp chí được xếp hạng bởi Viện Thông tin khoa học Mỹ (ISI) và Cơ sở dữ liệu (Scopus) của Nhà xuất bản Elsevier Hà Lan.

   5 p thuvienbinhduong 31/07/2020 3 0

 • Nâng cao đạo đức nhà báo theo tư tưởng Hồ Chí Minh

  Nâng cao đạo đức nhà báo theo tư tưởng Hồ Chí Minh

  Những tư tưởng của Hồ Chí Minh về đạo đức nhà báo là: đạo đức cách mạng là phẩm chất quan trọng hàng đầu của nhà báo; nhà báo phải hết lòng phục vụ nhân dân; nhà báo phải trung thực; nhà báo phải có ý thức nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Trên cơ sở đó, bài viết đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao đạo đức nhà báo ở nước...

   11 p thuvienbinhduong 31/07/2020 5 0

 • Nâng cấp chất lượng tạp chí ở Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

  Nâng cấp chất lượng tạp chí ở Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

  Ở Việt Nam hầu hết các tạp chí khoa học chưa đạt tiêu chuẩn quốc tế. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, nâng cấp chất lượng tạp chí khoa học là xu thế tất yếu của Việt Nam nói chung và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (VASS) nói riêng. Để nâng cấp chất lượng các tạp chí đạt tiêu chuẩn quốc tế, cần phải có chiến lược đúng, rõ...

   6 p thuvienbinhduong 31/07/2020 3 0

 • Nâng cao đạo đức nghề báo ở Việt Nam hiện nay

  Nâng cao đạo đức nghề báo ở Việt Nam hiện nay

  Trên cơ sở phân tích đạo đức nghề báo với tư cách là một lĩnh vực đạo đức nghề nghiệp, các chuẩn mực và thực trạng của đạo đức nghề báo ở Việt Nam, tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao đạo đức nghề báo ở nước ta. Các giải pháp đó là: tự giáo dục, tự tu dưỡng đạo đức cách mạng; tăng cường công tác giáo dục,...

   10 p thuvienbinhduong 31/07/2020 5 0

 • Một số đặc điểm của lời dẫn chương trình truyền hình

  Một số đặc điểm của lời dẫn chương trình truyền hình

  Lời dẫn là phương tiện để người dẫn chương trình truyền hình (NDCTTH) điều khiển, dẫn dắt chương trình truyền hình (CTTH) vận động theo đúng kế hoạch. Lời dẫn là thông điệp rút gọn của buổi diễn và có tác dụng giữ chân khán giả ở lại với chương trình. Nghiên cứu về lời dẫn là nghiên cứu một trong những phương diện nội dung quan trọng...

   10 p thuvienbinhduong 31/07/2020 3 0

 • Vai trò phản biện của báo chí và dư luận xã hội

  Vai trò phản biện của báo chí và dư luận xã hội

  Bài viết này góp phần bàn luận về phản biện xã hội của báo chí và dư luận xã hội trên cơ sở cách tiếp cận mới về dư luận xã hội; từ đó ta có cái nhìn rõ hơn về mối quan hệ gắn bó giữa báo chí và dư luận xã hội trong xã hội hiện đại.

   13 p thuvienbinhduong 31/07/2020 3 0

 • Nâng cao chất lượng tạp chí khoa học xã hội theo tiêu chuẩn quốc tế

  Nâng cao chất lượng tạp chí khoa học xã hội theo tiêu chuẩn quốc tế

  Bài viết gồm các nội dung như các tiêu chuẩn quốc tế đối với tạp chí khoa học, hiện trạng hệ thống tạp chí khoa học xã hội (trường hợp tại Viện Khoa học xã hội Việt Nam) và cơ hội và thách thức đối với việc nâng cao chất lượng tạp chí khoa học xã hội theo các tiêu chuẩn quốc tế. Mời các bạn tham khảo!

   12 p thuvienbinhduong 31/07/2020 4 0

 • Điểm mới lạ trong sử thi Atâu So Hle, Kơne Gơseng

  Điểm mới lạ trong sử thi Atâu So Hle, Kơne Gơseng

  Atâu So Hle, Kơne Gơseng (Hơamon Atâu So Hle, Kơne Gơseng) là sử thi Bahnar được sưu tầm tại Gia Lai. Sử thi này có nhiều đặc điểm rất mới lạ về tên tác phẩm, vai trò của hệ thống nhân vật và hành động của các nhân vật sử thi.

   9 p thuvienbinhduong 31/07/2020 4 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số