• Những đặc điểm của nợ công ở Việt Nam

  Những đặc điểm của nợ công ở Việt Nam

  Nội dung chính trong bài này gồm có: Sự khác biệt trong cách tính nợ công của Việt Nam và thế giới, những đặc điểm nợ công ở Việt Nam, tổng kết và các đề xuất chính sách. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

   14 p thuvienbinhduong 31/03/2017 109 1

 • Đầu tư công “lấn át” đầu tư tư nhân? Góc nhìn từ mô hình thực nghiệm VECM

  Đầu tư công “lấn át” đầu tư tư nhân? Góc nhìn từ mô hình thực nghiệm VECM

  Yêu cầu tái cấu trúc đang đặt ra cấp thiết trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển 2011-2020, trong đó, một trọng tâm là tái cơ cấu đầu tư công. Bài viết với mục đích nghiên cứu liệu đầu tư công ảnh hưởng tiêu cực hay tích cực đến đầu tư tư nhân sẽ đóng góp vào khuyến nghị chính sách một cách thiết thực, đồng thời bổ...

   17 p thuvienbinhduong 31/03/2017 121 1

 • Sự ảo tưởng về sức mạnh của Trung Quốc

  Sự ảo tưởng về sức mạnh của Trung Quốc

  Hầu hết mọi người cho rằng không gì có thể ngăn cản được sức mạnh khổng lồ của Trung Quốc và thế giới sẽ phải thích nghi với thực tế là người khổng lồ Châu Á này đã trở thành một siêu cường - cũng có lẽ là siêu cường duy nhất. Tất cả bọn họ đều khắc họa một bức tranh về thế kỷ XXI với nhân vật chính là Trung Quốc. Niềm tin...

   18 p thuvienbinhduong 31/03/2017 108 1

 • Báo cáo thường kỳ Kinh tế vĩ mô Trung Quốc 6 tháng đầu năm và triển vọng 2013

  Báo cáo thường kỳ Kinh tế vĩ mô Trung Quốc 6 tháng đầu năm và triển vọng 2013

  Báo cáo thường kỳ Kinh tế vĩ mô Trung Quốc 6 tháng đầu năm và triển vọng 2013: Kinh tế Trung Quốc 6 tháng đầu năm 2013, khái quát, các thành phần của tổng cung, các thành phần của tổng cầu, các cân đối vĩ mô, thị trường vốn và thị trường tiền tệ, thị trường tài sản, triển vọng kinh tế Trung Quốc năm 2013. Mời tham khảo.

   70 p thuvienbinhduong 31/03/2017 130 1

 • Dự báo kinh tế-xã hội Việt Nam giai đoạn 2016-2020

  Dự báo kinh tế-xã hội Việt Nam giai đoạn 2016-2020

  Bài này gồm có những nội dung chính sau: Đánh giá tình hình phát triển kinh tế-xã hội trong giai đoạn 2011-2015, dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam 2016-2020, một số nhận xét và kết luận. Mời các bạn cùng tham khảo.

   18 p thuvienbinhduong 31/03/2017 131 2

 • Tác động của diễn biến giá dầu tới ngân sách

  Tác động của diễn biến giá dầu tới ngân sách

  Những nội dung chính trong bài thảo luận này gồm có: Biến động trên thị trường dầu thô thế giới, ảnh hưởng của giá dầu thô thế giới tới thu ngân sách Việt Nam năm 2016, tổng kết và các đề xuất chính sách. Mời bạn đọc tham khảo.

   17 p thuvienbinhduong 31/03/2017 104 1

 • Bài thảo luận chính sách: Ước lượng ảnh hưởng của việc tăng giá điện lên chi tiêu hộ gia đình và toàn bộ nền kinh tế

  Bài thảo luận chính sách: Ước lượng ảnh hưởng của việc tăng giá điện lên chi tiêu hộ gia đình và toàn bộ nền kinh tế

  Mục đích của báo cáo này là đánh giá tác động của việc tăng giá điện lên mức sống dân cư và những ảnh hưởng lan toả của nó trong nền kinh tế. Phần đầu xem xét cấu trúc cung-cầu điện năng hiện nay ở nước ta, trên cơ sở đó đưa ra dự báo về tổng nhu cầu điện năng trong những năm tới thông qua mô hình ARIMA.

   41 p thuvienbinhduong 31/03/2017 93 1

 • Ảnh hưởng của tăng giá xăng dầu: một số phân tích định lượng ban đầu

  Ảnh hưởng của tăng giá xăng dầu: một số phân tích định lượng ban đầu

  Trong bài thảo luận này gồm có những ý chính sau: Phân tích từ giỏ hàng hoá tính CPI, phân tích mức sống dân cư, phân tích điều chỉnh cấu trúc sản xuất - mô hình bảng I/O, một số nhận xét kết luận và hàm ý chính sách. Mời các bạn cùng tham khảo.

   29 p thuvienbinhduong 31/03/2017 96 1

 • Cải cách ruộng đất thời hậu chiến ở Nhật Bản: Kinh nghiệm và các vấn đề

  Cải cách ruộng đất thời hậu chiến ở Nhật Bản: Kinh nghiệm và các vấn đề

  Mục đích của bài luận này là tìm hiểu các động cơ kinh tế và chính trị của cải cách, các điều kiện cơ bản cho cải cách có thể được tiến hành quyết liệt, và nhận diện ra các vấn đề kinh tế do cải cách quyết liệt tạo ra. Mời các bạn cùng tham khảo.

   39 p thuvienbinhduong 31/03/2017 141 1

 • Viễn cảnh kinh tế năm 2010 và hàm ý chính sách

  Viễn cảnh kinh tế năm 2010 và hàm ý chính sách

  Bài nghiên cứu "Viễn cảnh kinh tế năm 2010 và hàm ý chính sách" gồm có những nội dung chính sau: Viễn cảnh kinh tế Việt Nam năm 2010, Khuyến nghị chính sách: Chính sách trong ngắn hạn, chính sách trong trung hạn. Mời các bạn cùng tham khảo.

   35 p thuvienbinhduong 31/03/2017 110 1

 • Quyền lực bị kìm hãm: Nguồn gốc những nghi ngờ chiến lược chung trong quan hệ Hoa Kỳ-Trung Quốc

  Quyền lực bị kìm hãm: Nguồn gốc những nghi ngờ chiến lược chung trong quan hệ Hoa Kỳ-Trung Quốc

  Nội dung chính của tài liệu này gồm: Nhận thức vấn đề rằng không có giải pháp mà “cả hai bên cùng có lợi”, tính toán sai lầm quyền lực của Hoa Kỳ và Trung Quốc, những mong muốn từ phía Trung Quốc nhằm “thay đổi cuộc chơi”, những động thái thách thức và phản ứng lại, những hàm ý chính sách. Mời tham khảo.

   33 p thuvienbinhduong 31/03/2017 125 1

 • Là ông Thiện hay ông Ác: Vai trò của con số trong việc cai quản thành quốc tân tự do

  Là ông Thiện hay ông Ác: Vai trò của con số trong việc cai quản thành quốc tân tự do

  Bài viết gồm có những chủ đề chính sau: Các chỉ báo định lượng tác động ngược đến các tác nhân được lượng hóa; quy ước, đo đạc, lượng hóa; sự tác động ngược của các chỉ báo khác nhau tùy theo hình thái Nhà nước; công nhận hiệu lực, so sánh, đánh giá, phân loại: chính sách những chỉ báo thống kê; vì một xã hội học của sự tác...

   22 p thuvienbinhduong 31/03/2017 116 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số