• Lạm phát và các quy tắc chính sách tiền tệ

  Lạm phát và các quy tắc chính sách tiền tệ

  Trong bài viết này, tác giả cố gắng phân rã CPI thành nhiều thành phần khác nhau. Việc phân rã này góp phần làm rõ xu hướng biến động từng thành phần và từ đó đưa ra những gợi ý phản ứng chính sách thích hợp và chủ động hơn. Tiếp theo, các quy tắc chính sách tiền tệ cũng được thảo luận trong việc theo đuổi mục tiêu kiểm soát lạm phát,...

   13 p thuvienbinhduong 31/03/2017 136 1

 • Ranh giới giữa phân tích kinh tế độc lập và hoạt động chính trị tích cực, ở đâu?

  Ranh giới giữa phân tích kinh tế độc lập và hoạt động chính trị tích cực, ở đâu?

  Bài viết gồm có những luận điểm chính sau: Thí dụ của các hội đồng ngân sách độc lập, “Nhà nước lớn” hay “Nhà nước nhỏ” (Những thay đổi cơ cấu), “Nhà nước năng động” hay “nhiều tự do hơn cho thị trường” (Chính sách tài khóa ngắn hạn), vai trò của nhà kinh tế. Mời bạn đọc tham khảo.

   11 p thuvienbinhduong 31/03/2017 127 1

 • Thị trường tự do có làm băng hoại các giá trị đạo đức hay không?

  Thị trường tự do có làm băng hoại các giá trị đạo đức hay không?

  Tập liểu luận này là sự tổng hợp những kết quả của cuộc thảo luận do Quĩ JOHN TEMPLETON FOUNDATION tổ chức. Vấn đề được đem ra bàn thảo là: Chủ nghĩa tư bản, dựa trên quyền tự do trao đổi, đã bị mang tiếng là hệ thống dã man và phi đạo đức, đấy là nơi mà mỗi người đều chỉ quan tâm đến lợi ích của riêng mình, sẵn sàng phản bội,...

   57 p thuvienbinhduong 31/03/2017 119 1

 • Khủng hoảng kinh tế thế giới và bài học cho Việt Nam

  Khủng hoảng kinh tế thế giới và bài học cho Việt Nam

  Bài này nhằm vào việc tìm hiểu rõ nguyên nhân dẫn đến cuộc khủng hoảng. Đồng thời, cho phép chúng ta rút ra những bài học quý báu về chính sách tài chính lành mạnh, nhằm tận dụng được các cơ hội phát triển, hội nhập kinh tế trong tương lai. Vì tính phức tạp của vấn đề, bài viết này chỉ mong đóng góp thêm phần nào vào nhận thức chung về...

   17 p thuvienbinhduong 31/03/2017 121 1

 • Làm sao các nhà kinh tế học đã hiểu lầm đến vậy?

  Làm sao các nhà kinh tế học đã hiểu lầm đến vậy?

  Bài viết "Làm sao các nhà kinh tế học đã hiểu lầm đến vậy?" gồm có những ý chính sau: Lầm cái đẹp với sự thật, từ Smith đến Keynes và trở lại, tài chính Panglossian, rắc rối với vĩ mô, không ai đã có thể tiên đoán, cãi nhau ầm ĩ về kích thích, những thiếu sót và ma sát, đón nhận lại Keynes,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   24 p thuvienbinhduong 31/03/2017 107 1

 • Sự di cư qua lại Nga-Việt: Những khía cạnh lịch sử, kinh tế-xã hội và chính trị

  Sự di cư qua lại Nga-Việt: Những khía cạnh lịch sử, kinh tế-xã hội và chính trị

  Rất nhiều người trên thế giới di cư để tìm những công việc tốt hơn, thêm cơ hội học tập, thoát đói nghèo và kể cả theo dạng du khách. Những người không di cư cũng sẽ phải chịu những ảnh hưởng của sự di cư như não bộ thu/hút hay gửi/nhận sự chuyển đổi đa văn hoá của các thành phố và làng xã. Trong thế kỷ XX, Nga và Việt Nam có rất...

   36 p thuvienbinhduong 31/03/2017 113 1

 • Cuộc khủng hoảng kinh tế là khủng hoảng về lý thuyết kinh tế

  Cuộc khủng hoảng kinh tế là khủng hoảng về lý thuyết kinh tế

  Dưới ánh sáng của các sự kiện mới đây, bài báo này xem xét nguồn gốc của những khó khăn mà các mô hình kinh tế vĩ mô hiện thời gặp phải bao quanh loại khủng hoảng bất chợt mà chúng ta đang thấy. Các lý do của điều này một phần là bởi các vấn đề căn bản của lý thuyết Cân bằng Tổng quát (General Equilibrium) cơ bản và một phần là bởi các...

   47 p thuvienbinhduong 31/03/2017 104 1

 • Đổi mới thể chế, cơ chế và những giải pháp chấn chỉnh, hoàn thiện, tái cấu trúc lĩnh vực đầu tư công

  Đổi mới thể chế, cơ chế và những giải pháp chấn chỉnh, hoàn thiện, tái cấu trúc lĩnh vực đầu tư công

  Bài viết gồm có những ý chính sau: Khái niệm và quan điểm chung về đầu tư công, thực trạng đầu tư công ở Việt Nam; tác động của cơ chế đầu tư công đối với tình trạng đầu tư công của Việt Nam; một số khuyến nghị chính sách nhằm đổi mới thể chế, cơ chế và những giải pháp chấn chỉnh, hoàn thiện, tái cấu trúc lĩnh vực đầu tư công...

   32 p thuvienbinhduong 31/03/2017 112 1

 • Phỏng vấn Esther Duflo: Khi kinh tế học phát triển được thử thách trên thực địa

  Phỏng vấn Esther Duflo: Khi kinh tế học phát triển được thử thách trên thực địa

  Bài này gồm có những nội dung chính sau: Đánh giá các chính sách phát triển, đạo đức của thử nghiệm, làm thế nào khái quát hóa những kết luận của các cuộc điều tra ở địa phương? Thẩm định chuyên gia và chính trị. Mời các bạn cùng tham khảo.

   19 p thuvienbinhduong 31/03/2017 105 1

 • Thị trường tự do có làm xói mòn nhân cách đạo đức hay không?

  Thị trường tự do có làm xói mòn nhân cách đạo đức hay không?

  Vấn đề được đem ra thảo luận trong bài viết này là chủ nghĩa tư bản, dựa trên quyền tự do trao đổi, đã bị mang tiếng là hệ thống dã man và phi đạo đức, đấy là nơi mà mỗi người đều chỉ quan tâm đến lợi ích của riêng mình, sẵn sàng phản bội, lừa bịp nhằm giành lợi thế trong cuộc cạnh tranh. Liệu xã hội tư bản chủ nghĩa có dứt...

   53 p thuvienbinhduong 31/03/2017 134 1

 • Kinh tế học và tri thức

  Kinh tế học và tri thức

  bài luận đề cập đến một loạt các vấn đề hết sức nền tảng về phương pháp luận trong kinh tế học. Cụ thể đó là những câu hỏi: Liệu có khả năng phân tách giữa hai lĩnh vực kinh tế lý thuyết và kinh tế ứng dụng được không? Vì sao phương pháp nghiên cứu kinh tế lý thuyết thuần túy lại là công việc triển khai một hệ thống logic hình thức...

   28 p thuvienbinhduong 31/03/2017 148 1

 • Hai mươi ngộ nhận về thị trường

  Hai mươi ngộ nhận về thị trường

  Trong bài viết này chúng ta sẽ xem xét hai mươi ngộ nhận, được chia thành bốn nhóm chính: Phê phán từ quan điểm đạo đức, phê phán từ quan điểm kinh tế, phê phán từ quan điểm kết hợp giữa kinh tế và đạo đức, ủng hộ một cách quá nhiệt tình. Mời bạn đọc tham khảo.

   36 p thuvienbinhduong 31/03/2017 125 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số