• Tài liệu học tập Thực tập lập trình cơ bản: Phần 1 - ĐH Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp

  Tài liệu học tập Thực tập lập trình cơ bản: Phần 1 - ĐH Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp

  Tài liệu thực tập Thực tập lập trình cơ bản: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Cấu trúc lệnh cơ bản - câu lệnh if; Cấu trúc lệnh cơ bản - câu lệnh switch; Cấu trúc lệnh cơ bản - câu lệnh for; Cấu trúc lệnh cơ bản - câu lệnh while, do … while; Bài tập bằng xây dựng hàm; Lập trình đệ quy.

   79 p thuvienbinhduong 24/01/2022 72 1

 • Tài liệu học tập Tin ứng dụng trong kinh doanh

  Tài liệu học tập Tin ứng dụng trong kinh doanh

  (NB) Để đáp ứng với yêu cầu học tập của sinh viên chuyên ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp tổ chức biên soạn tài liệu học tập ‟Tin ứng dụng trong kinh doanh". Đây là một học phần cơ bản của sinh viên chuyên ngành Quản trị. Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về Tin học mà cụ thể là Excel để...

   161 p thuvienbinhduong 24/01/2022 72 0

 • Tài liệu học tập Luật Đất đai: Phần 2 - ThS. Lê Thị Phúc và Thân Văn Tài

  Tài liệu học tập Luật Đất đai: Phần 2 - ThS. Lê Thị Phúc và Thân Văn Tài

  Tiếp nội dung phần 1, Tài liệu học tập Luật Đất đai: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Chế độ quản lý nhà nước về đất đai; Chế độ pháp lý đất nông nghiệp; Chế độ sử dụng đất phi nông nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo!

   106 p thuvienbinhduong 24/01/2022 65 0

 • Tài liệu học tập Luật Đất đai: Phần 1 - ThS. Lê Thị Phúc và Thân Văn Tài

  Tài liệu học tập Luật Đất đai: Phần 1 - ThS. Lê Thị Phúc và Thân Văn Tài

  Tài liệu học tập Luật Đất đai: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái quát về luật đất đai; Quan hệ pháp luật đất đai; Chế độ sở hữu đất đai ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

   37 p thuvienbinhduong 24/01/2022 57 0

 • Tài liệu bồi dưỡng Nghiệp vụ công tác thống kê viên: Phần 1 (Trình độ Đại học và Cao đẳng)

  Tài liệu bồi dưỡng Nghiệp vụ công tác thống kê viên: Phần 1 (Trình độ Đại học và Cao đẳng)

  Tài liệu bồi dưỡng Nghiệp vụ công tác thống kê viên: Phần 1 gồm có 4 chuyên đề chính, giới thiệu đến các bạn như: Tổ chức thống kê Việt Nam; công tác phương pháp chế độ thống kê và thống kê tổng hợp; công tác thống kê nông, lâm nghiệp và thủy sản; công tác thống kê công nghiệp, xây dựng và vốn đầu tư. Mời các bạn cùng tham khảo!

   221 p thuvienbinhduong 24/01/2022 68 0

 • Tài liệu bồi dưỡng Nghiệp vụ công tác thống kê viên: Phần 2 (Trình độ Đại học và Cao đẳng)

  Tài liệu bồi dưỡng Nghiệp vụ công tác thống kê viên: Phần 2 (Trình độ Đại học và Cao đẳng)

  Tiếp phần 1, Tài liệu bồi dưỡng Nghiệp vụ công tác thống kê viên: Phần 2 gồm có 4 chuyên đề, giới thiệu đến các bạn như: Công tác thống kê thương mại, dịch vụ và giá; công tác thống kê dân số và lao động; công tác thống kê xã hội và môi trường; công tác thống kê tài khoản quốc gia. Mời các bạn cùng tham khảo!

   292 p thuvienbinhduong 24/01/2022 71 0

 • Tài liệu học tập Luật Thương mại Việt Nam (Phần 1): Phần 1 - ThS. Lê Thị Hải Ngọc

  Tài liệu học tập Luật Thương mại Việt Nam (Phần 1): Phần 1 - ThS. Lê Thị Hải Ngọc

  Tài liệu học tập Luật Thương mại Việt Nam (Phần 1) được biên soạn với mục đích giúp người học nắm bắt được những kiến thức cơ bản về pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh – thương mại. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 sau đây!

   65 p thuvienbinhduong 24/01/2022 62 0

 • Tài liệu học tập Luật tài chính Việt Nam: Phần 1 - ThS. Lê Thị Thảo

  Tài liệu học tập Luật tài chính Việt Nam: Phần 1 - ThS. Lê Thị Thảo

  Tài liệu học tập Luật tài chính Việt Nam được biên soạn là tài liệu chính thức dùng cho sinh viên ngành Luật học, Luật Kinh tế thuộc Khoa Luật, Đại học Huế học tập và nghiên cứu. Tài liệu được biên soạn trên cơ sở tiếp cận các văn bản pháp luật, những quy định mới nhất về lĩnh vực tài chính, đồng thời có tham khảo những tài liệu liên...

   133 p thuvienbinhduong 24/01/2022 59 0

 • Tài liệu học tập Luật Thương mại Việt Nam (Phần 1): Phần 2 - ThS. Lê Thị Hải Ngọc

  Tài liệu học tập Luật Thương mại Việt Nam (Phần 1): Phần 2 - ThS. Lê Thị Hải Ngọc

  Nội dung Tài liệu học tập Luật Thương mại Việt Nam (Phần 1) gồm có 5 chương, nhằm giới thiệu khái quát về luật thương mại; pháp luật về hợp tác xã; pháp luật về doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh; pháp luật về công ty. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 sau đây!

   113 p thuvienbinhduong 24/01/2022 65 0

 • Tài liệu học tập Luật môi trường: Phần 1 - ThS. Võ Thị Mỹ Hương

  Tài liệu học tập Luật môi trường: Phần 1 - ThS. Võ Thị Mỹ Hương

  Tài liệu học tập Luật môi trường cung cấp những vấn đề lý luận và thực tiễn về môi trường, bảo vệ môi trường và pháp luật về bảo vệ môi trường cho người học nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng vận dụng các quy định pháp luật về môi trường cho người học từ đó góp phần nâng cao ý thức pháp luật bảo vệ môi trường. Mời các bạn...

   79 p thuvienbinhduong 24/01/2022 57 0

 • Tài liệu học tập Luật Thương mại Việt Nam (Phần 2): Phần 1 - ThS. Lê Thị Hải Ngọc

  Tài liệu học tập Luật Thương mại Việt Nam (Phần 2): Phần 1 - ThS. Lê Thị Hải Ngọc

  Tài liệu học tập Luật Thương mại Việt Nam (Phần 2) được biên soạn với mục đích giúp người học nắm bắt được những kiến thức cơ bản về pháp luật trong lĩnh vực hợp đồng, giải quyết tranh chấp trong kinh doanh – thương mại và pháp luật phá sản. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 sau đây!

   67 p thuvienbinhduong 24/01/2022 67 0

 • Tài liệu học tập Luật môi trường: Phần 2 - ThS. Võ Thị Mỹ Hương

  Tài liệu học tập Luật môi trường: Phần 2 - ThS. Võ Thị Mỹ Hương

  Nội dung của cuốn Tài liệu học tập Luật môi trường gồm có 7 chương, giới thiệu đến các bạn những vấn đề lý luận cơ bản về môi trường, bảo vệ môi trường và luật bảo vệ môi trường; Pháp luật về kiểm soát ô nhiễm, suy thoái, sự cố môi trường; Pháp luật về bảo tồn đa dạng sinh học; Pháp luật về đánh giá tác động môi trường,...

   62 p thuvienbinhduong 24/01/2022 57 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số