• Ebook Những nội dung cơ bản của Luật lý lịch tư pháp năm 2009: Phần 1

  Ebook Những nội dung cơ bản của Luật lý lịch tư pháp năm 2009: Phần 1

  Cuốn sách "Những nội dung cơ bản của Luật lý lịch tư pháp năm 2009" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Những quy định chung về lý lịch tư pháp; Tổ chức, quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   54 p thuvienbinhduong 24/09/2022 10 0

 • Ebook Những nội dung cơ bản của Luật lý lịch tư pháp năm 2009: Phần 2

  Ebook Những nội dung cơ bản của Luật lý lịch tư pháp năm 2009: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn sách "Những nội dung cơ bản của Luật lý lịch tư pháp năm 2009" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Cung cấp, tiếp nhận, cập nhật, xử lý thông tin lý lịch tư pháp và lập lý lịch tư pháp; Cấp phiếu lý lịch tư pháp. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   160 p thuvienbinhduong 24/09/2022 4 0

 • Ebook Một số vấn đề cấp bách của khoa học pháp lý Việt Nam trong giai đoạn xây dựng nhà nước pháp quyền: Phần 1

  Ebook Một số vấn đề cấp bách của khoa học pháp lý Việt Nam trong giai đoạn xây dựng nhà nước pháp quyền: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách cung cấp cho người đọc các nội dung hai chương: Nhận thức chung về khoa học pháp lý trong giai đoạn xây dựng nhà nước pháp quyền, khoa học pháp lý trước yêu cầu sửa đổi hiến pháp của giaii đoạn xây dựng nhà nước pháp quyền. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   99 p thuvienbinhduong 24/09/2022 4 0

 • Ebook Một số vấn đề cấp bách của khoa học pháp lý Việt Nam trong giai đoạn xây dựng nhà nước pháp quyền: Phần 2

  Ebook Một số vấn đề cấp bách của khoa học pháp lý Việt Nam trong giai đoạn xây dựng nhà nước pháp quyền: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách trình bày các nội dung: Khoa học pháp lý trước yêu cầu cải cách tư pháp trong bối cảnh sửa đổi hiến pháp của giai đoạn xây dựng nhà nước pháp quyền, khoa học pháp lý trước yêu cầu hoàn thiện chính sách hình sự nhằm bảo vệ các quyền con người. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   72 p thuvienbinhduong 24/09/2022 5 0

 • Ebook Tài liệu tham khảo về phỏng, chống tham nhũng: Phần 1

  Ebook Tài liệu tham khảo về phỏng, chống tham nhũng: Phần 1

  Cuốn sách được biên soạn nhằm góp phần cung cấp những kiến thức, nâng cao hiểu biết và ý thức của toàn xã hội về phòng, chống tham nhũng. Phần 1 cuốn sách sẽ trình bày các khái niệm, nguyên nhân tham nhũng, tác hại của tham nhũng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   76 p thuvienbinhduong 24/09/2022 4 0

 • Ebook Tài liệu tham khảo về phỏng, chống tham nhũng: Phần 2

  Ebook Tài liệu tham khảo về phỏng, chống tham nhũng: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách giới thiệu tới người đọc những kinh nghiệm của một số nước và vùng lãnh thổ về phòng, chống tham nhũng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   41 p thuvienbinhduong 24/09/2022 4 0

 • Ebook Cẩm nang hướng dẫn xây dựng nông thôn mới: Phần 1

  Ebook Cẩm nang hướng dẫn xây dựng nông thôn mới: Phần 1

  Cuốn sách "Cẩm nang hướng dẫn xây dựng nông thôn mới" giúp năng cao nhận thức của mọi người về tầm quan trọng xây dựng nông thôn mới. Phần 1 cuốn sách trình bày những vấn đề về xây dựng nông thôn mới, những nội dung cơ bản của chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

   84 p thuvienbinhduong 24/09/2022 4 0

 • Ebook Cẩm nang hướng dẫn xây dựng nông thôn mới: Phần 2

  Ebook Cẩm nang hướng dẫn xây dựng nông thôn mới: Phần 2

  Tiếp nối nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Cẩm nang hướng dẫn xây dựng nông thôn mới" giới thiệu tới người đọc các quy định về thi đua, khen thưởng trong phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới; một số mẫu và văn bản hướng dẫn triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới.

   80 p thuvienbinhduong 24/09/2022 3 0

 • Ebook Dẫn luận về lịch sử nghệ thuật: Phần 1

  Ebook Dẫn luận về lịch sử nghệ thuật: Phần 1

  Cuốn sách "Dẫn luận về lịch sử nghệ thuật" là một dẫn nhập về những đề xuất và tranh biện tạo thành bộ môn lịch sử nghệ thuật. Nội dung cuốn sách gồm có 5 chương. Trong đó, Phần 1 gồm có 3 chương cung cấp cho người học những kiến thức sau: Lịch sử nghệ thuật là gì, Việc viết lịch sử nghệ thuật, Giới thiệu tổng quát lịch sử nghệ...

   103 p thuvienbinhduong 24/09/2022 3 0

 • Ebook Dẫn luận về lịch sử nghệ thuật: Phần 2

  Ebook Dẫn luận về lịch sử nghệ thuật: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Dẫn luận về lịch sử nghệ thuật" gồm có 3 chương trình bày các nội dung sau: Nghĩ về lịch sử nghệ thuật, Đọc nghệ thuật, Thưởng ngoạn nghệ thuật. Mời các bạn cùng tham khảo

   54 p thuvienbinhduong 24/09/2022 2 0

 • Ebook Đàn Guitar cổ điển (Guitar Classic): Phần 1

  Ebook Đàn Guitar cổ điển (Guitar Classic): Phần 1

  Cuốn sách "Đàn Guitar cổ điển (Guitar Classic)" được biên soạn nhằm giới thiệu về lịch sử và các kỹ thuật liên quan đến đàn Guitar cổ điển. Sách được biên soạn thành 5 chương và được chia thành 2 phần, phần 1 gồm có các chương sau: Chương 1 phân tích đàn guitar cổ điển và kỹ thuật chơi đàn; chương 2 lý thuyết cần đàn; chương 3 hợp âm,...

   120 p thuvienbinhduong 24/09/2022 4 0

 • Ebook Đàn Guitar cổ điển (Guitar Classic): Phần 2

  Ebook Đàn Guitar cổ điển (Guitar Classic): Phần 2

  Nối tiếp 3 chương đầu ở phần 1, phần 2 của cuốn sách "Đàn Guitar cổ điển (Guitar Classic)" sẽ trình bày về thang ngũ cung và đàn guitar trong âm nhạc, giới thiệu về lịch sử và các nhạc sĩ guitar trên thế giới. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   84 p thuvienbinhduong 24/09/2022 3 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số