Giáo trình tâm lý học quản lý: Phần 1 - Nguyễn Đình Xuân

Giáo trình tâm lý học quản lý đi sâu vào các khía cạnh tâm lý của con người mà các nhà quản lý cần phải biết để sử dụng vào công tác tổ chức quản lý con người trong các đơn vị công tác nhằm đạt được hiệu quả cao nhất, tránh được những sai lầm trong đối nhân xử thế. Phần 1 của cuốn sách trình bày đối tượng, phương pháp nghiên cứu, lịch sử hình thành và phát triển của Tâm lí học quản lí (gồm hai chương). Mời quý thầy cô cùng các bạn tham khảo.