Ebook Những tặng phẩm của người Do Thái: Phần 3 - Thomas Cahill

Một Abraham, một Moses, một David… đã dẫn dắt trị vì dân tộc mình như thế nào? Những cuộc tế lễ mang tính thần thoại và đẫm máu ra sao? Kinh Thánh, sách Khải Huyền, được biên soạn với một hình thức và mục đích gì?... Tất cả đều được hé mở rõ ràng trong phần 3 cuốn sách Những tặng phẩm của người Do Thái. Cuốn sách này rất cần thiết cho các sinh viên, các Kitô hữu và những ai yêu thích nghiên cứu về người Do Thái tìm hiểu, khám phá. Mời các bạn cùng tham khảo.