Ebook Chiến thắng con quỷ trong bạn: Phần 4 - Napoleon Hill

Napoleon Hill và con quỷ đối thoại trong quyển sách Chiến thắng con quỷ trong bạn dẫn dắt người đọc hiểu hơn về sự tồn tại của 1 con quỷ trong bản thân mỗi con người. Nó tương tự như cuốn ”Giọng nói nhỏ trong đầu bạn. Con quỷ là những giới hạn cản trở sự thành công của bạn trong cuộc sống. Tựa đề thu hút, hầu như phần nào giúp người đọc đoán ra được nội dung, nhưng nội dung khá thú vị với những tình tiết mang tính đối đáp qua lại, thể hiện rõ những hạn chế tự bản thân bạn tạo ra và tìm cách xoá bỏ nó. Tiếp nối 3 phần trước, phần 4 sẽ dẫn dắt bạn đọc đến những nội dung chương 9 đến chương 10 nhằm giúp các bạn tìm hiểu giáo dục và tôn giáo hay kỷ luật tự giác. Mời các bạn cùng tham khảo.