• Một số nghiên cứu cho một thay thế của phép biến đổi Shiftrows trong các mã pháp hạng nhẹ dạng AES

  Một số nghiên cứu cho một thay thế của phép biến đổi Shiftrows trong các mã pháp hạng nhẹ dạng AES

  Trong bài báo này, chúng tôi đề xuất một mô hình mã pháp có cấu trúc SPN sử dụng biến đổi kiểu ShiftRows trong cấu trúc AES xuất phát từ ý tưởng trong bài báo [4]. Trong đó, chúng tôi đưa ra chi tiết chứng minh độ an toàn cho các mã pháp có dạng này đối với hai thám mã quan trọng là thám mã lượng sai và tuyến tính. Đồng thời, chúng tôi đưa ra một...

   9 p thuvienbinhduong 28/11/2019 6 0

 • Nghiên cứu đánh giá tính ổn định và điều khiển được của tên lửa đối hải dạng cánh máy bay

  Nghiên cứu đánh giá tính ổn định và điều khiển được của tên lửa đối hải dạng cánh máy bay

  Bài báo trình bày nội dung và phương pháp tiến hành đánh giá tính ổn định và điều khiển được của tên lửa đối hải dạng cánh máy bay. Từ cơ sở lý thuyết đã xây dựng chương trình tính toán các hệ số động lực học để xác định các hệ số truyền của các kênh điều khiển và đánh giá tính ổn định và điều khiển được của quỹ đạo...

   8 p thuvienbinhduong 28/11/2019 12 0

 • Nghiên cứu xác định thành phần và đề xuất công nghệ chế tạo một số loại vật liệu trên cơ sở cao su sử dụng trong quả đạn Kh-35E

  Nghiên cứu xác định thành phần và đề xuất công nghệ chế tạo một số loại vật liệu trên cơ sở cao su sử dụng trong quả đạn Kh-35E

  Thành phần của 04 loại vật liệu cao su sử dụng trong quả đạn Kh-35 đã được xác định bằng các phương pháp phân tích công cụ và các phương pháp phân tích hóa học. Kết quả phân tích đã chỉ ra các loại vật liệu này được chế tạo trên cơ sở cao su siloxan có thành phần và tính năng sử dụng khác nhau. Trên cơ sở kết quả thu được, đã đề xuất...

   8 p thuvienbinhduong 28/11/2019 10 0

 • Đo độ khếch tán của mã khối AES và Aria dựa trên số điểm bất động

  Đo độ khếch tán của mã khối AES và Aria dựa trên số điểm bất động

  Bài báo nêu các phương pháp đo độ khuếch tán của mã khối dựa trên ảnh hưởng thác đổ, ảnh hưởng thác đổ chặt, thuộc tính đầy đủ, số nhánh và điểm bất động, trong đó phương pháp dựa trên điểm bất động được tập trung nghiên cứu. Từ đó, áp dụng các phương pháp dựa trên ảnh hưởng thác đổ, ảnh hưởng thác đổ chặt, thuộc tính...

   9 p thuvienbinhduong 28/11/2019 3 0

 • Lực quang học ba chiều trong lớp chất lưu Kerr mỏng

  Lực quang học ba chiều trong lớp chất lưu Kerr mỏng

  Mẫu kìm quang học giam giữ vi cầu lơ lửng trong chất lưu Kerr mỏng đã được đề xuất. Biểu thức tính lực dọc và ngang tác động lên vi cầu đề cập đồng thời đến sự phụ thuộc của chiết suất chất lưu và cường độ và hiệu ứng tự hội tụ qua lớp chất lưu mỏng đã được dẫn giải. Trên cơ sở đó, ảnh hưởng của cường độ đỉnh, bán...

   7 p thuvienbinhduong 28/11/2019 4 0

 • Tổng hợp luật dẫn tối ưu tên lửa đảm bảo độ trượt nhỏ nhất trên cơ sở ứng dụng lý thuyết trò chơi vi phân

  Tổng hợp luật dẫn tối ưu tên lửa đảm bảo độ trượt nhỏ nhất trên cơ sở ứng dụng lý thuyết trò chơi vi phân

  Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu tổng hợp luật dẫn tối ưu tên lửa trên cơ sở ứng dụng lý thuyết trò chơi vi phân. Luật dẫn tối ưu này đảm bảo độ trượt tại điểm gặp nhỏ. Các kết quả mô phỏng đã chứng tỏ những ưu điểm của luật dẫn được xây dựng trên cơ sở lý thuyết trò chơi vi phân.

   8 p thuvienbinhduong 28/11/2019 9 0

 • Nghiên cứu khả năng thiết kế và lựa chọn công nghệ chế tạo gốm quang học đa tinh thể hạt mịn trong suốt bức xạ hồng ngoại trên cơ cở bột nano MgF8

  Nghiên cứu khả năng thiết kế và lựa chọn công nghệ chế tạo gốm quang học đa tinh thể hạt mịn trong suốt bức xạ hồng ngoại trên cơ cở bột nano MgF8

  Trong bài báo này đã đưa ra một số kết quả nghiên cứu khả năng thiêu kết, đánh giá ảnh hưởng điều kiện thiêu kết lên tính kết khối, kích thước hạt vật liệu và định hướng lựa chọn công nghệ chế tạo vật liệu gốm quang học đa tinh thể hạt mịn trong suốt bức xạ hồng ngoại trên cơ sở bột nano MgF2. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng ở...

   6 p thuvienbinhduong 28/11/2019 9 0

 • Đề xuất ma trận MDS đạt hiệu năng cao khi cài đặt trên phần cứng cho các mã pháp dạng AES

  Đề xuất ma trận MDS đạt hiệu năng cao khi cài đặt trên phần cứng cho các mã pháp dạng AES

  Trong bài báo này, chúng tôi phân tích, đánh giá một số kết quả đã có về ma trận MDS có cấu trúc dịch vòng cho phép biến đổi MixColumns trong tầng tuyến tính của mã pháp dạng AES. Dựa trên các phân tích này, chúng tôi đề xuất một ma trận mới có khả năng cài đặt hiệu quả trên phần cứng, đồng thời đánh giá số lượng điểm bất động và tính...

   8 p thuvienbinhduong 28/11/2019 8 0

 • Một kỹ thuật ước lượng kênh cho giải mã lặp LDPC trong hệ thống FHSS/NC-BFSK

  Một kỹ thuật ước lượng kênh cho giải mã lặp LDPC trong hệ thống FHSS/NC-BFSK

  Bài báo giới thiệu một phương án cải tiến kỹ thuật ước lượng kênh theo phương pháp của Reed dựa vào các bit tin cậy có thể nâng cao chất lượng bộ giải mã LDPC trong hệ thống FHSS/NC-BFSK có PBNJ. Các kết quả mô phỏng cho thấy, kỹ thuật ước lượng kênh Reed cải tiến cho kết quả chính xác hơn và tiệm cận với trường hợp giá trị thực của hệ...

   8 p thuvienbinhduong 28/11/2019 9 0

 • Ứng dụng phương pháp FDTD 2 chiều trong mô phỏng trường điện từ

  Ứng dụng phương pháp FDTD 2 chiều trong mô phỏng trường điện từ

  Bài báo giới thiệu tóm tắt việc ứng dụng phương pháp sai phân hữu hạn trong miền thời gian (Finite difference Time Domain - FDTD) hai chiều trong mô phỏng trường điện từ với các nội dung chính: Trình bày tóm tắt các vấn đề về rời rạc hóa các phương trình Macxoen bằng phương pháp FDTD và điều kiện biên hấp thụ trong mô phỏng 2 chiều hay còn gọi là lớp...

   8 p thuvienbinhduong 28/11/2019 6 0

 • Sử dụng phương pháp biên nhúng (IBM) xây dựng mô hình 3D tính toán khí động cho cánh máy bay

  Sử dụng phương pháp biên nhúng (IBM) xây dựng mô hình 3D tính toán khí động cho cánh máy bay

  Trong bài báo này, phương pháp biên nhúng được tiếp tục cải tiến về mặt phương pháp tính, xây dựng mô hình 3D và thuật giải tính toán song song, để có thể tính được bài toán phức tạp với tốc độ tính nhanh hơn. Chương trình tính đã được thử nghiệm trên nhiều mô hình 3D mà đặc biệt là cánh máy bay mà các tác giả trình bày dưới đây. Kết...

   6 p thuvienbinhduong 28/11/2019 7 0

 • Phân bố năng lượng bơm trong laser rắn bơm ngang bằng laser bán dẫn tính tới trễ pha

  Phân bố năng lượng bơm trong laser rắn bơm ngang bằng laser bán dẫn tính tới trễ pha

  Trong bài viết này chúng tôi giới thiệu cấu hình laser rắn bơm ngang bằng bốn thanh laser bán dẫn. Thông qua biểu thức cường độ tổng, chúng tôi khảo sát phân bố năng lượng bơm tổng trong thanh hoạt chất, qua đó so sánh và bình luận về phân bố năng lượng bơm trong hoạt chất khi các xung bơm hợp pha và lệch pha.

   5 p thuvienbinhduong 28/11/2019 4 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số