• Vai trò của thế hệ kiến trúc sư Việt Nam đầu tiên trong việc tạo lập nền tảng lý thuyết kiến trúc quốc gia

  Vai trò của thế hệ kiến trúc sư Việt Nam đầu tiên trong việc tạo lập nền tảng lý thuyết kiến trúc quốc gia

  Bài viết sẽ tập trung phân tích những đường lối, những quan điểm thiết kế của các kiến trúc sư này thông qua những tác phẩm của họ, qua đó chứng minh được vai trò và tầm ảnh hưởng của họ trong việc tạo lập một nền tảng lý thuyết kiến trúc quốc gia quan trọng cho đất nước Việt Nam.

   5 p thuvienbinhduong 26/04/2021 15 0

 • Nghệ thuật kiến trúc, chạm khắc gỗ tiêu biểu ở một số đền thờ của Thanh Hóa

  Nghệ thuật kiến trúc, chạm khắc gỗ tiêu biểu ở một số đền thờ của Thanh Hóa

  Theo “Thanh Hóa chư thần lục” toàn tỉnh Thanh Hóa có 3.561 phủ, nghè, đền, miếu thờ các vị thần (trong đó nam thần là 3.078 vị và nữ thần là 432 vị), mỗi cơ sở thờ tự thông thường thì thờ một vị thần, tuy nhiên cũng có nơi thờ nhiều thần. Qua đó cho thấy số công trình kiến trúc lập trên cơ sở thờ tự cũng tương ứng với số thần.

   9 p thuvienbinhduong 26/04/2021 17 0

 • Nghệ thuật kiến trúc và chạm khắc gỗ đình làng xứ Thanh

  Nghệ thuật kiến trúc và chạm khắc gỗ đình làng xứ Thanh

  Đình làng là một công trình kiến trúc công cộng truyền thống lớn nhất của làng xã với chức năng tín ngưỡng, văn hóa và xã hội. Kể từ khi xuất hiện, đình làng luôn gắn bó với những vấn đề trọng yếu của làng xã và dân tộc. Chính vì vậy, thông qua đình làng, người ta có thể tìm lại diện mạo lịch sử, văn hóa của địa phương nói riêng và...

   9 p thuvienbinhduong 26/04/2021 16 0

 • Kiến trúc trụ biểu đình làng Huế

  Kiến trúc trụ biểu đình làng Huế

  Trụ biểu đình làng tỉnh Thừa Thiên Huế là công trình cao nhất của làng và đóng vai trò là biểu tượng, dấu hiệu nhận biết vị trí đình làng. Qua khảo sát trụ biểu của 50 đình làng tỉnh Thừa Thiên Huế, trụ biểu thường có tiết diện hình vuông, chia làm 3 lối v|o đình.

   12 p thuvienbinhduong 26/04/2021 15 0

 • Bảo tồn di sản và cảnh quan kiến trúc trên bờ sông Sài Gòn, sông và kênh nội thành theo hướng bền vững

  Bảo tồn di sản và cảnh quan kiến trúc trên bờ sông Sài Gòn, sông và kênh nội thành theo hướng bền vững

  Bài viết này trình bày quan điểm bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa theo hướng bền vững; công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với du lịch; những thuận lợi, khó khăn trong việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn Thành phố.

   15 p thuvienbinhduong 26/04/2021 17 0

 • Chỉnh trang quy hoạch kiến trúc cảnh quan kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè thành phố Hồ Chí Minh

  Chỉnh trang quy hoạch kiến trúc cảnh quan kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè thành phố Hồ Chí Minh

  Nội dung nghiên cứu của bài viết này là đánh giá sơ bộ các dự án trọng điểm dọc theo Kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè từ 2012 đến nay; định hướng chiến lược về bảo tồn, cải tạo, và phát triển đô thị & kiến trúc cảnh quan cho Tuyến Đô thị Kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè TP.HCM; phát triển dự án tổng hợp Tuyến đô thị ven kênh, bao gồm định hướng...

   8 p thuvienbinhduong 26/04/2021 15 0

 • Đề xuất giải pháp khai thác không gian kiến trúc cảnh quan dọc sông Sài Gòn

  Đề xuất giải pháp khai thác không gian kiến trúc cảnh quan dọc sông Sài Gòn

  Bài viết trình bày hiện trạng hai bên bờ sông Sài Gòn; đánh giá chung về hiện trạng cảnh quan hai bên bờ sông Sài Gòn; định hướng quy hoạch hai bên bờ sông sài gòn; sự tương tác giữa phát triển đô thị và yếu tố mặt nước...

   24 p thuvienbinhduong 26/04/2021 15 0

 • Mô hình kiến trúc hệ thống và thuật toán xử lý kiểm tra, đánh giá trùng lặp các đề tài cấp cơ sở, cấp bộ, thử nghiệm tại trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

  Mô hình kiến trúc hệ thống và thuật toán xử lý kiểm tra, đánh giá trùng lặp các đề tài cấp cơ sở, cấp bộ, thử nghiệm tại trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

  Trong bài viết này, tập thể tác giả giới thiệu một mô hình kiến trúc hệ thống và thuật toán xử lý kiểm tra sự trùng lặp văn bản được sử dụng trong quá trình thực hiện đề tài “Nghiên cứu xây dựng phần mềm kiểm tra, đánh giá sự trùng lặp của các đề tài cấp Bộ, cấp cơ sở, thử nghiệm tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường...

   6 p thuvienbinhduong 26/04/2021 11 0

 • Phân tích hiệu năng của kiến trúc Internet web caching nhở sử dụng mô hình mạng Petri có màu và thời gian ngẫu nhiên (SCPN)

  Phân tích hiệu năng của kiến trúc Internet web caching nhở sử dụng mô hình mạng Petri có màu và thời gian ngẫu nhiên (SCPN)

  Bài viết này đưa ra phương pháp phân tích hiệu năng của kiến trúc Internet web caching theo hướng tiếp cận dựa trên mạng Petri nhằm mục tiêu tối ưu hóa kiến trúc internet web caching để cải thiện tốc độ truy cập web và sử dụng các dịch vụ đa phương tiện trên mạng internet.

   9 p thuvienbinhduong 26/04/2021 11 0

 • Phân tích hiệu năng của kiến trúc tính toán song song trên nền Hadoop Framework

  Phân tích hiệu năng của kiến trúc tính toán song song trên nền Hadoop Framework

  Bài viết sẽ đề xuất giải pháp sử dụng kiến trúc tính toán song song Hive trên nền Hadoop cho bài toán xử lý luồng gói tin trong mạng nhằm phát hiện sự có mặt của Virus đồng thời phân tích và đưa ra một số biện pháp cải tiến hiệu năng cho hệ thống tính toán.

   5 p thuvienbinhduong 26/04/2021 11 0

 • Sổ tay ngôi nhà xanh

  Sổ tay ngôi nhà xanh

  Sổ tay ngôi nhà xanh sẽ giúp các bạn nắm vững các kiến thức cơ bản trong việc thiết kế và sử dụng thiết bị xây dựng nhà một cách hiệu quả nhất thông qua các nội dung chính sau: Tiết kiệm năng lượng - tiết kiệm tiền, nguyên tắc thiết kế nhà, che chắn nắng cho công trình, thông gió và làm mát, cấu trúc vỏ bọc công trình, tiết kiệm tiền khi sử...

   68 p thuvienbinhduong 28/11/2020 119 1

 • Nhân tố hình thành sắc thái kiến trúc dân gian vùng Nam Trung Bộ

  Nhân tố hình thành sắc thái kiến trúc dân gian vùng Nam Trung Bộ

  Vai trò kiến trúc trong xã hội chúng ta là hết sức quan trọng. Thiết kế và xây dựng các công trình luôn là mối quan tâm hàng đầu của mọi cá nhân, mọi tầng lớp, tổ chức xã hội,… nhằm đáp ứng nhu cầu về vật chất và tinh thần, đồng thời thúc đẩy quá trình phát triển xã hội.

   7 p thuvienbinhduong 29/09/2020 47 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số