• Đặc điểm tướng đá - cổ địa lý Pleistocen muộn holocen khu vực cửa sông Ba Lạt

  Đặc điểm tướng đá - cổ địa lý Pleistocen muộn holocen khu vực cửa sông Ba Lạt

  Trong khu vực cửa Ba Lạt nhóm tướng aluvi biển thoái thống trị (arLST); Miền hệ thống trầm tích biển tiến (TST) trong khu vực cửa sông Ba Lạt cấu thành một mặt cắt gồm ba tướng từ dưới lên: (1) tướng cát bột aluvi biển tiến (atTST), (2) tướng bùn cát cửa sông biển tiến (amtTST) và (3) tướng sét xám xanh vũng vịnh biển tiến cực đại (mtTST).

   12 p thuvienbinhduong 28/06/2021 78 0

 • Ebook Viêm giao trưng cổ kí (Ghi chép sưu tập di tích cổ nước Nam): Phần 2

  Ebook Viêm giao trưng cổ kí (Ghi chép sưu tập di tích cổ nước Nam): Phần 2

  Năm 1900, sử gia Cao Xuân Dục đã biên soạn tập sách Viêm giao trưng cổ kí, tập hợp những ghi chép khá đầy đủ có giá trị của ông về các di tích cổ ở Kinh đô (phủ Thừa Thiên) và 26 tỉnh trong cả nước. Mời các bạn cùng tham khảo phần 2 ebook sau đây để biết thêm chi tiết.

   117 p thuvienbinhduong 25/02/2022 22 0

 • Ebook Lịch sử Quân đội nhân dân Việt Nam (Tập 2): Phần 2

  Ebook Lịch sử Quân đội nhân dân Việt Nam (Tập 2): Phần 2

  Ebook Lịch sử Quân đội nhân dân Việt Nam (Tập 2): Phần 2 gồm có những nội dung chính sau: Quân đội nhân dân tiến lên tác chiến hiệp đồng binh chủng quy mô lớn, cùng toàn dân đánh bại một bước chiến lược "Việt Nam hóa chiến tranh" của đế quốc Mỹ (1969 - 1972); thành lập các quân đoàn, khẩn trương chuẩn bị cùng toàn dân tiến hành cuộc Tổng...

   292 p thuvienbinhduong 22/03/2022 54 0

 • Ebook Bộ đề trắc nghiệm và tự luận Địa lí 10 (Chương trình cơ bản và nâng cao): Phần 2 - Huỳnh Trà

  Ebook Bộ đề trắc nghiệm và tự luận Địa lí 10 (Chương trình cơ bản và nâng cao): Phần 2 - Huỳnh Trà

  "Bộ đề trắc nghiệm và tự luận Địa lí 10 (Chương trình cơ bản và nâng cao)" được viết dưới dạng từng đề của các câu hỏi trắc nghiệm và câu hỏi tự luận, tạo điều kiện cho học sinh kiểm tra nhanh kiến thức sau khi học các bài, các chương, giúp học sinh hiểu rộng hơn về kiến thức Địa lí lớp 10. Mời các bạn cùng tham khảo tiếp nội dung...

   90 p thuvienbinhduong 25/07/2022 32 0

 • Mối quan hệ giữa tướng đá và độ thấm ở giếng khoan bể Nam Côn Sơn

  Mối quan hệ giữa tướng đá và độ thấm ở giếng khoan bể Nam Côn Sơn

  Bài viết tiến hành phân tích mối quan hệ giữa tướng đá và độ thấm ở giếng khoan tại bể Nam Côn Sơn, từ đó đưa ra nhận định và đánh giá về vỉa chứa cần nghiên cứu trên cơ sở các phương pháp thống kê và địa thống kê.

   9 p thuvienbinhduong 28/06/2021 91 0

 • Mô hình địa chất 3D trên cơ sở xác định các đơn vị dòng chảy cho hệ tầng sản phẩm tuổi mioxen hạ, mỏ Bạch Hổ

  Mô hình địa chất 3D trên cơ sở xác định các đơn vị dòng chảy cho hệ tầng sản phẩm tuổi mioxen hạ, mỏ Bạch Hổ

  Bài viết Mô hình địa chất 3D trên cơ sở xác định các đơn vị dòng chảy cho hệ tầng sản phẩm tuổi mioxen hạ, mỏ Bạch Hổ trình bày tóm tắt một số kết quả về mô hình địa chất 3D dựa trên xác định các đơn vị dòng chảy cho hệ tầng sản phẩm tuổi mioxen hạ, mỏ Bạch Hổ, bể trầm tích Cửu Long ở thềm lục địa Việt Nam.

   8 p thuvienbinhduong 28/06/2021 88 0

 • Ebook Bộ đề trắc nghiệm và tự luận Địa lí 10 (Chương trình cơ bản và nâng cao): Phần 1 - Huỳnh Trà

  Ebook Bộ đề trắc nghiệm và tự luận Địa lí 10 (Chương trình cơ bản và nâng cao): Phần 1 - Huỳnh Trà

  Cuốn sách "Bộ đề trắc nghiệm và tự luận Địa lí 10 (Chương trình cơ bản và nâng cao)" gồm có 2 phần: Phần 1 - Địa lí tự nhiên và phần 2 - Địa lí kinh tế-xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết phần 1 cuốn sách dưới đây.

   69 p thuvienbinhduong 25/07/2022 37 0

 • Ebook Côn Lôn quần đảo trước ngày 9-3-1945: Phần 1

  Ebook Côn Lôn quần đảo trước ngày 9-3-1945: Phần 1

  Cuốn sách "Côn Lôn quần đảo trước ngày 9-3-1945" của tác giả Trần Văn Quế được xuất bản năm 1961 tại NXB Thanh Hương. Cuốn sách chép lại các khía cạnh như địa lý, hành chính, kinh tế,... và nhất là khía cạnh địa ngục ở miền dương gian. Cuốn sách "Côn Lôn quần đảo trước ngày 9-3-1945" gồm có 10 chương nội dung và được chia thành 2 phần ebook....

   79 p thuvienbinhduong 28/06/2021 93 0

 • Ebook Côn Lôn quần đảo trước ngày 9-3-1945: Phần 2

  Ebook Côn Lôn quần đảo trước ngày 9-3-1945: Phần 2

  Côn Đảo hay Côn Sơn cũng hay dùng cho tên của hòn đảo lớn nhất trong quần đảo này. Tài liệu sử Việt Nam trước thế kỷ XX thường gọi đảo Côn Sơn là đảo Côn Lôn. Phần 2 của cuốn sách Côn Lôn quần đảo trước ngày 9-3-1945 sẽ trình bày những khía cạnh về: Việc cai trị - Đời sống của công chức, đời sống phạm nhân tại các cơ sở ở Côn...

   80 p thuvienbinhduong 28/06/2021 91 0

 • Ứng dụng kiểm định thống kê xác định điểm không ổn định trong lưới cơ sở quan trắc chuyển dịch biến dạng công trình

  Ứng dụng kiểm định thống kê xác định điểm không ổn định trong lưới cơ sở quan trắc chuyển dịch biến dạng công trình

  Bài viết giới thiệu một phương pháp tìm điểm không ổn định của lưới cơ sở trong quan trắc chuyển dịch ngang công trình dựa trên thuật toán kiểm định thống kê. Đối với công tác xử lý số liệu lưới quan trắc chuyển dịch ngang công trình, việc xác định và hiệu chỉnh điểm lưới cơ sở không ổn định là một bước rất quan trọng, không thể...

   7 p thuvienbinhduong 29/11/2021 47 0

 • Giáo trình Trắc địa cơ sở (Phần I)

  Giáo trình Trắc địa cơ sở (Phần I)

  Giáo trình: Trắc địa cơ sở (phần I) do tập thể tác giả Bộ môn Trắc địa - bản đồ khoa Tài nguyên và Môi trường - trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên biên soạn với 7 chương sẽ giới thiệu những vấn đề: Những kiến thức cơ bản về trắc địa, Lý thuyết sai số đo, Đo các yếu tố cơ bản, Giới thiệu hệ thống định vị toàn cầu GPS.

   142 p thuvienbinhduong 26/04/2021 122 0

 • Thuật toán phân loại ảnh viễn thám bằng mạng nơ ron nhân tạo một lớp

  Thuật toán phân loại ảnh viễn thám bằng mạng nơ ron nhân tạo một lớp

  Bài báo đề xuất thuật toán chi tiết huấn luyện mạng nơ ron nhân tạo một lớp và ứng dụng phân loại ảnh viễn thám. Kết quả thực nghiệm, đánh giá độ chính xác cho thấy, phương pháp này hoàn toàn khả thi và đơn giản để bán tự động hóa phân loại các đối tượng thể hiện trên ảnh viễn thám, phục vụ cho việc thành lập, cập nhật dữ liệu...

   5 p thuvienbinhduong 29/11/2021 56 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số