• Đóng góp của Lê Thọ Xuân trong nghiên cứu lịch sử Nam Bộ triều Nguyễn thế kỷ XIX

  Đóng góp của Lê Thọ Xuân trong nghiên cứu lịch sử Nam Bộ triều Nguyễn thế kỷ XIX

  Bài viết nhằm tìm hiểu những đóng góp của ông trong nghiên cứu về lịch sử Nam Bộ triều Nguyễn trên ba phương diện: Phương pháp, sử liệu và sử luận. Về phương pháp nghiên cứu, ông kết hợp giữa phương pháp sử học truyền thống và phương pháp thực chứng hiện đại, nghiên cứu lịch sử trên nền tảng địa lý và địa danh, kết hợp khảo cứu...

   14 p thuvienbinhduong 29/11/2021 114 0

 • Gia đình của người Chăm Bàlamôn truyền thống và biến đổi

  Gia đình của người Chăm Bàlamôn truyền thống và biến đổi

  Bài viết tiếp cận một số đặc trưng gia đình truyền thống và những biến đổi trong gia đình của người Chăm Bàlamôn ở Ninh Thuận và Bình Thuận dưới góc nhìn về các mối quan hệ giữa vợ và chồng, cha mẹ và con cái đối với việc thực hiện các chức năng kinh tế và giáo dục của gia đình người Chăm Bàlamôn hiện nay.

   6 p thuvienbinhduong 29/11/2021 67 0

 • Văn hóa hàng ngày với việc kiến tạo và tái kiến tạo bản sắc văn hóa Tây Nam Bộ

  Văn hóa hàng ngày với việc kiến tạo và tái kiến tạo bản sắc văn hóa Tây Nam Bộ

  Bài viết này sẽ sử dụng lý thuyết “văn hóa hàng ngày” (everyday culture) vốn đã được đề xuất từ lâu trong nghiên cứu văn hóa trên thế giới nhưng mới được quan tâm gần đây ở Việt Nam nhằm tìm hiểu việc kiến tạo và tái kiến tạo bản sắc văn hóa Tây Nam Bộ, từ đó làm rõ hơn tính biến đổi và tính đa dạng trong văn hóa vùng Tây Nam Bộ...

   14 p thuvienbinhduong 29/11/2021 105 0

 • Một số đề xuất phân vùng văn hóa trong phát triển bền vững vùng ở Việt Nam

  Một số đề xuất phân vùng văn hóa trong phát triển bền vững vùng ở Việt Nam

  Bài viết giới thiệu tầm quan trọng của văn hóa vùng trong quá trình phát triển bền vững vùng ở Việt Nam, các tiêu chí phân vùng văn hóa và mối quan hệ với các chính sách phát triển bền vững vùng ở Việt Nam. Cơ sở lý luận của các luận điểm là các lý thuyết về vùng văn hóa và khu vực lịch sử - dân tộc học; lý thuyết địa lý học văn hóa và...

   8 p thuvienbinhduong 29/11/2021 105 0

 • Sự chuyển động của trái đất và các hành tinh

  Sự chuyển động của trái đất và các hành tinh

  Nội dung của bài viết này là trình bày suy nghĩ của Niutơn về tác dụng của lực hấp dẫn tới dự chuyển động của các thiên thể triển quỹ đạo; vận tốc của trái đất quanh mặt trời nhanh hơn máy bay phản lực hàng trăm lần; chu kỳ và bán trục của các hành tinh trong chuyển động quanh mặt trời.

   5 p thuvienbinhduong 29/11/2021 76 0

 • Xây dựng phần mềm giản đồ nhiệt động học và ứng dụng trong giảng dạy

  Xây dựng phần mềm giản đồ nhiệt động học và ứng dụng trong giảng dạy

  Bài viết với mục tiêu nhằm giúp cho sinh viên nắm vững kiến thức đã học và bước đầu hiểu rõ hơn về phương pháp nghiên cứu lĩnh vực khoa học này, tác giả đưa ra cơ sở lý thuyết giản đồ thiên khí, thuyết trình khả năng xây dựng chương trình vẽ giản đồ thiên khí trên máy tính.

   5 p thuvienbinhduong 29/11/2021 83 0

 • Trục nghiêng, quỹ đạo ellip của trái đất và các số 8 trên bầu trời

  Trục nghiêng, quỹ đạo ellip của trái đất và các số 8 trên bầu trời

  Bài viết trình bày một số sai lệch nhỏ về vị trí của mặt trời trên bầu trời, tạo ra bởi trục quay nghiêng so với mặt phẳng Hoàng đạo và quỹ đạo dạng ellíp của trái đất khi tịnh tiến xung quanh mặt trời.

   7 p thuvienbinhduong 29/11/2021 74 0

 • Sơ lược lịch sử hiểu biết về sự vận động của trái đất và các hành tinh trong vũ trụ

  Sơ lược lịch sử hiểu biết về sự vận động của trái đất và các hành tinh trong vũ trụ

  Bài viết tìm hiểu quỹ đạo của mỗi hành tinh là một êlíp mà Mặt Trời nằm tại một tiêu điểm của êlíp; bán kính véctơ của mỗi hành tinh quét những diện tích bằng nhau trong những khoảng thời gian bằng nhau; tam thừa tỷ số bán kính trục lớn của hai hành tinh bằng bình phương tỷ số chu kỳ của chúng.

   6 p thuvienbinhduong 29/11/2021 83 0

 • Xác định độ cao đỉnh Phanxipăng theo số liệu GPS, thủy chuẩn, trọng lực và địa hình

  Xác định độ cao đỉnh Phanxipăng theo số liệu GPS, thủy chuẩn, trọng lực và địa hình

  Bài viết này tiến hành trình kết quả xác định giá trị độ cao mới cho đỉnh Phanxipăng trên cơ sở kết hợp sử dụng số liệu GPS, thủy chuẩn, trọng lực và độ cao địa hình. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu.

   7 p thuvienbinhduong 29/11/2021 67 0

 • Thuật toán phân loại ảnh viễn thám bằng mạng nơ ron nhân tạo một lớp

  Thuật toán phân loại ảnh viễn thám bằng mạng nơ ron nhân tạo một lớp

  Bài báo đề xuất thuật toán chi tiết huấn luyện mạng nơ ron nhân tạo một lớp và ứng dụng phân loại ảnh viễn thám. Kết quả thực nghiệm, đánh giá độ chính xác cho thấy, phương pháp này hoàn toàn khả thi và đơn giản để bán tự động hóa phân loại các đối tượng thể hiện trên ảnh viễn thám, phục vụ cho việc thành lập, cập nhật dữ liệu...

   5 p thuvienbinhduong 29/11/2021 71 0

 • Ứng dụng kiểm định thống kê xác định điểm không ổn định trong lưới cơ sở quan trắc chuyển dịch biến dạng công trình

  Ứng dụng kiểm định thống kê xác định điểm không ổn định trong lưới cơ sở quan trắc chuyển dịch biến dạng công trình

  Bài viết giới thiệu một phương pháp tìm điểm không ổn định của lưới cơ sở trong quan trắc chuyển dịch ngang công trình dựa trên thuật toán kiểm định thống kê. Đối với công tác xử lý số liệu lưới quan trắc chuyển dịch ngang công trình, việc xác định và hiệu chỉnh điểm lưới cơ sở không ổn định là một bước rất quan trọng, không thể...

   7 p thuvienbinhduong 29/11/2021 61 0

 • Mô hình địa chất 3D trên cơ sở xác định các đơn vị dòng chảy cho hệ tầng sản phẩm tuổi mioxen hạ, mỏ Bạch Hổ

  Mô hình địa chất 3D trên cơ sở xác định các đơn vị dòng chảy cho hệ tầng sản phẩm tuổi mioxen hạ, mỏ Bạch Hổ

  Bài viết Mô hình địa chất 3D trên cơ sở xác định các đơn vị dòng chảy cho hệ tầng sản phẩm tuổi mioxen hạ, mỏ Bạch Hổ trình bày tóm tắt một số kết quả về mô hình địa chất 3D dựa trên xác định các đơn vị dòng chảy cho hệ tầng sản phẩm tuổi mioxen hạ, mỏ Bạch Hổ, bể trầm tích Cửu Long ở thềm lục địa Việt Nam.

   8 p thuvienbinhduong 28/06/2021 106 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=thuvienbinhduong