Thiết kế và chế tạo máy cắt rau má

Bài viết trình bày về việc thiết kế, chế tạo và cắt thử nghiệm của máy cắt rau má phục vụ cho hợp tác xã Quảng Thọ 2 tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Thông qua việc khảo sát đặc điểm rau má của xã Quảng Thọ, mô hình máy cắt rau má được đề xuất và chế tạo thử nghiệm. Dựa trên mô hình máy được chế tạo, các khảo nghiệm về máy cũng như tốc độ di chuyển của máy cũng được nghiên cứu để tìm ra tốc độ tối ưu khi cắt.