Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 8/2019

Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 8/2019 trình bày các nội dung chính sau: Các giá trị nhân quyền thông qua các hiệp định thương mại tự do và thách thức đối với Việt Nam, pháp luật tố tụng hình sự với việc bảo đảm quyền con người của người bị buộc tội dưới 18 tuổi, vấn đề quyền đại diện trong công ty qua thực tiễn hoạt động của các ngân hàng thương mại,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.