Sự ngụy tạo tri thức - Đinh Tuấn Minh (dịch)

Hiện tượng thất nghiệp trên diện rộng hiện nay có nguyên nhân sâu xa từ việc áp dụng phương pháp nghiên cứu duy khoa học trong các lý thuyết kinh tế học phổ biến gầy đây. Đó là phương pháp nghiên cứu bắt chước phương pháp nghiên cứu dựa trên khả năng đo lường chính xác, được xem là thành công trong lĩnh vực khoa học tự nhiên. Cùng tìm hiểu bài dịch của tác giả Đinh Tuấn Minh "Sự ngụy tạo tri thức" để biết thêm nội dung chi tiết.