Sổ tay theo dõi việc xét xử trong tố tụng hình sự

Sổ tay theo dõi việc xét xử trong tố tụng hình sự trình bày các nội dung chính sau: Chuẩn bị trên thực tế trước khi tiến hành quan sát phiên tòa, tiến hành quan sát phiên tòa, báo cáo kết quả quan sát phiên tòa, xét xử công bằng – những tiêu chuẩn chung, các tiêu chuẩn áp dụng cho việc bắt giữ và giam, các tiêu chuẩn áp dụng cho tiến trình xét xử, quyền của nạn nhân và tiến trình tố tụng hình sự,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.