Một số câu hỏi trắc nghiệm chuẩn nghiệp vụ Thư viện

Tài liệu trên cung cấp 2 nội dung chính: Một số câu hỏi trắc nghiệm và một số nội dung có thể sử dụng làm câu hỏi sau khi thi thực hành tuyên truyền giới thiệu sách, cán bộ thư viện có thể tham khảo củng cố và nâng cao trình độ.