Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Các nghiên cứu tiên tiến trong khoa học nhiệt và lưu chất

Kỷ yếu Hội thảo khoa học "Các nghiên cứu tiên tiến trong khoa học nhiệt và lưu chất" trình bày các nội dung chính sau: Tổng quan các phương pháp điều khiển hệ thống nước nóng năng lượng Mặt trời quy mô công nghiệp; Thủy động học trong quá trình sấy khối hạt đường cát RS trong máy sấy tầng sôi xung khí; Đặc tính quá trình cháy than và sinh khối trong hệ thống tầng sôi tuần hoàn quy mô nhỏ;...