Hai mươi ngộ nhận về thị trường

Trong bài viết này chúng ta sẽ xem xét hai mươi ngộ nhận, được chia thành bốn nhóm chính: Phê phán từ quan điểm đạo đức, phê phán từ quan điểm kinh tế, phê phán từ quan điểm kết hợp giữa kinh tế và đạo đức, ủng hộ một cách quá nhiệt tình. Mời bạn đọc tham khảo.