Giáo trình: "Tư tưởng Hồ Chí Minh"

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã từng khái quát: "Tư tưởng Hồ Chí Minh là 1 hệ thống lý luận về đường lối chiến lược, sách lược của cách mạng Việt Nam... Đó là tư tưởng cách mạng không ngừng, từ cách mạng dân tộc, dân chủ tiến lên chủ nghĩa xã hội". Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh do PGS.TS Mạnh Quang Thắng làm chủ biên biên soạn có nội dung khái quát về nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển, đối tượng, nhiệm vụ...trong tư tưởng Hồ Chí Minh.