Giáo trình toán Giải tích 1 - NXB Giáo dục

Giải tích là phân chia một vần đề phức tạp thành những phần nhỏ hơn để hiểu tốt hơn vấn đề đó. Giáo trình gồm 2 phần và 6 chương, phần thứ nhất là phần giáo trình chia làm 6 chương về số thực, số phức, dãy số, hàm một biến lấy giá trị thực hoặc phức, đạo hàm, tích phân và phần thứ 2 là phần chỉ dẫn, trả lời của các bài tập.