Giáo trình Thuỷ khí kĩ thuật ứng dụng - Huỳnh Văn Thông

Giáo trình Thuỷ khí kĩ thuật ứng dụng được biên soạn dựa theo đề cương giảng dạy cho sinh viên các ngành kỹ thuật, giúp sinh viên có tài liệu tham khảo cũng như tính toán thiết kế các hệ thống thủy - khí.