Giả thiết lí thuyết và dữ kiện không quan sát - Nguyễn Đôn Phước (dịch)

Tác phẩm này giới thiệu với độc giả Việt Nam nói chung, giới nghiên cứu kinh tế nói riêng những quan điểm chính về lĩnh vực khoa học luận và phương pháp luận kinh tế, hiện chưa được biết tới nhiều ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.