Ebook Vũng Tàu xưa: Phần 1 - Huỳnh Minh

Ebook Vũng Tàu xưa: Phần 1 có nội dung trình bày về địa lý, hình thể, di tích lịch sử, nhân vật của tỉnh Vũng Tàu xưa. Đây là tài liệu hay về địa chí Vũng Tàu.