Ebook Việt sử giai thoại: Phần 1

Phần 1 ebook gồm các phần chính: 40 giai thoại từ đời Hùng Vương đến hết thế kỷ X, 51 giai thoại đời Lý, 71 giai thoại đời Trần, 36 giai thoại thời Hồ và thời thuộc Minh. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.