Ebook Từ điển Tày - Nùng - Việt: Phần 1 - NXB Từ điển bách khoa

Ebook Từ điển Tày - Nùng - Việt lấy tiếng Tày - Nùng làm cơ sở rồi dịch ra tiếng Việt bằng những từ hoặc những cụm từ tương đương và nói chung, không giải thích từ. Phần 1 cuốn sách là những từ hoặc cụm từ tiếng Tày - Nùng được xắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái từ vần A đến vần L. Hi vọng đây sẽ là một tài iệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên và những ai muốn tìm hiểu tiếng Tày - Nùng dùng làm tài iệu tham khảo phục vụ học tập và nghiên cứu.