Ebook Từ điển ngôn ngữ Việt Nhật, Nhật-Việt: Phần 2

"Ebook Từ điển ngôn ngữ Việt Nhật, Nhật-Việt: Phần 2" giúp bạn tra cứu nhanh nghĩa theo thứ tự ABC và thứ tự bảng chữ cái tiếng Nhật, tuy không đồ sộ và nhiều thông tin chi tiết như những từ điển khác, nhưng đủ để giúp bạn nắm được nghĩa cơ bản của từ vựng. Phần 2 ebook là phần Việt Nhật, mời các bạn cùng tham khảo.