Ebook Từ điển ngôn ngữ Việt Nhật, Nhật-Việt: Phần 1

"Ebook Từ điển ngôn ngữ Việt Nhật, Nhật-Việt: Phần 1" do Trần Việt Thanh biên soạn giới thiệu đến bạn học trên 90.000 từ vựng Nhật – Việt và Việt Nhật thông dụng trong mọi tình huống giao tiếp, sinh hoạt đời sống. Cuốn sách được bố trí một cách rõ ràng khoa học theo từng chủ điểm, giúp bạn học dễ theo dõi và dễ tra cứ. Ngoài ra, cuốn từ điển còn có phiên âm cách đọc Hiragana. Sách được chia thành 2 phần ebook, phần 1 là phần Từ điển Nhật Việt. Mời các bạn cùng tham khảo.