Ebook Trịnh Công Sơn, người hát rong qua nhiều thế hệ: Phần 2

Người hát rong qua nhiều thế hệ, người hát thơ, người viết tình ca hay nhất thế kỷ,... bao nhiêu từ ngữ, bao nhiêu danh xưng được nêu lên, được gọi ra, được nói tới để diễn tả về Trịnh Công Sơn - Người nhạc sĩ của công chúng - người mà bất cứ sự tưởng thưởng nào, dù ít hay nhiều, cũng là hạn chế, là chưa tương xứng với tấm lòng của công chúng dành cho ông. Một số ảnh tư liệu về nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Ebook "Trịnh Công Sơn, người hát rong qua nhiều thế hệ - Phần 2" là những bài viết của bạn bè, đồng nghiệp sau ngày 1.4.2001. Mời độc giả cùng đón đọc cuốn sách để hiểu hơn về cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.