Ebook Trịnh Công Sơn người hát rong qua nhiều thế hệ - NXB Trẻ

Ebook Trịnh Công Sơn người hát rong qua nhiều thế hệ gồm 3 phần. Phần 1 là những bài viết của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Phần 2 trình bày những bài viết về nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trước ngày 1.4.2001. Phần 3 là những bài viết của bạn bè, đồng nghiệp sau ngày 1.4.2001 và một số ảnh tư liệu về nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.