Ebook Trịnh Công Sơn một nhạc sĩ thiên tài: Phần 2

Nếu như ở phần 1 là những dòng ký ức hồi tưởng về con người một thời của nhạc sĩ thì đến với phần 2 cuốn "Ebook Trịnh Công Sơn một nhạc sĩ thiên tài" các bạn sẽ được tìm hiểu về ngôn ngữ Trịnh Công Sơn; thủ bút Trịnh Công Sơn; nối lại biển xưa (người và sách nước ngoài viết về Trịnh Công Sơn);...