Ebook Tranh cổ động - Họa sĩ: Đỗ Như Điềm

Cuốn sách mang đến nhiều bức tranh với nhiều thông điệp sâu sắc, các tác phẩm tranh cổ động của họa sĩ Đỗ Như Điềm đã và đang góp phần giới thiệu, tuyên truyền sâu rộng đến mọi người dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc "sống, chiến đấu, lao động và học tập theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại". Mời các bạn cùng tham khảo!